1- Hà Nội : 76 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 093.935.874 (Mr.Cứ)

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

86 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Đa Kao,Quận 1,Hồ Chí Minh
ĐT : 0861.23.2122